ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ เปิดรับสมัครนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางช่องทาง Online บน Website นี้.

22-09-2023 15:40:39

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


กรุณาอ่านก่อนทำการกดยืนยัน

1. เมื่อยืนยันการสมัครผู้สมัครต้องใช้เลขประจำตัวประชน 13 หลัก และ ปีเดือนวันเกิดของผู้สมัคร(ตัวอย่าง : 1989-09-10)สำหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไป.
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสามารถพิมพ์ได้ในระบบโดยใช้เลขประจำตัวประชน 13 หลัก และ ปีเดือนวันเกิดของผู้สมัคร(ตัวอย่าง : 1989-09-10)โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อัพโหลดรูป

ประเภท

ข้อมูลนักเรียน

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด

Name
Surame

เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
เลขบัตรประชาชน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ซอย
ตำบล

อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ข้อมูลการศึกษา

จากโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ

จังหวัด
สังกัด
อื่นๆ

ข้อมูล บิดา - มารดา  
บิดาชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์

มารดาชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์


ข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อผู้ปกครอง
มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น

อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์


กรุณาอ่านก่อนทำการกดยืนยัน

1. เมื่อยืนยันการสมัครผู้สมัครต้องใช้เลขประจำตัวประชน 13 หลัก และ ปีเดือนวันเกิดของผู้สมัคร(ตัวอย่าง : 1989-09-10)สำหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไป.
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสามารถพิมพ์ได้ในระบบโดยใช้เลขประจำตัวประชน 13 หลัก และ ปีเดือนวันเกิดของผู้สมัคร(ตัวอย่าง : 1989-09-10)