ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ เปิดรับสมัครนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางช่องทาง Online บน Website นี้.