:  เข้าสู่ระบบ  :  ข่าว/ประกาศ

  

29 ตุลาคม 2561 : ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

ครูที่ปรึกษาควรทำการเช็คให้เป็นปัจจุบัน.

  

29 ตุลาคม 2561 : ผู้ดูแลระบบ

หากครูท่านใดมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบเช็คเวลาเข้าเเถว สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอรโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ .

  วิธีการใช้งาน / คู่มือการใช้งาน

S-student-checktime & Student Behavior Record System ระบบเช็คเวลาเข้าเเถวหน้าเสาธง และบันทึกพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


ผู้พัฒนาระบบ


ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมทั้งหมดเป็นของ
นายจักรเลิศ ณ นคร
แต่เพียงผู้เดียว (ผู้พัฒนาระบบ )

SCBR.rbbk

S-student-checktime & Student Behavior Record System ระบบเช็คเวลาเข้าเเถวหน้าเสาธง และบันทึกพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.

เลขที่ 112 หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย
อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000

chp.nst@gmail.com

087-882-2929

ผู้ปกครองสามารถส่งข้อความถึงฝ่ายกิจการนักเรียน !