การแข่งขันกีฬา-กรีฑา รามโรมเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นำโดยนายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา รามโรมเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางกนกพร เดชเดโช เป็นประธานในพิธี


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-08-18 19:09:08