กิจกรรม Realistic English Exploring

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนชั้น ม. 2/1 ร่วมกิจกรรม Realistic English Exploring ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดกระบี่


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-08-18 19:07:28