วงโยธวาทิต โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่วมขบวนพาเหรดใน "จุฬาภรณ์เกมส์"

วงโยธวาทิต โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่วมขบวนพาเหรดใน "จุฬาภรณ์เกมส์"


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-08-18 19:06:17