ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ
รายละเอียดคลิก


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-05-27 13:46:55