ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อรอบความสามารถพิเศษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดคลิก


โดย : admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-03-16 13:54:56