โครงการเด็กเก่งร่อนพิบูลย์เกียรติฯ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565

 สอบแข่งขันวัดความรู้กิจกรรม “เด็กเก่งร่อนพิบูลย์เกียรติฯ” ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 สมัครได้ที่ อาคาร 1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ในวันที่ 17 – 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด


โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-01-07 23:46:35