ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่ม อาคารเรียนอาคารประกอบ(หอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่ม อาคารเรียนอาคารประกอบ(หอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอีด


โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-12-26 16:28:45