สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน รายละเอียดคลิก


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-09-05 20:09:04