ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อยพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ พร้อมด้วยนายสุรเวท วสุนธราภิวัฒก์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา และเพื่อชื่นชมยินดีนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในปีการศึกษา 2564 รายละเอียดคลิก


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-09-05 20:02:19