รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาดและยามรักษาการณ์

ประกาศโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาดและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังแนบ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-09-13 19:43:56