การประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมรับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-07-03 20:23:03