กิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” ม.4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

พร้อมด้วยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 จัดกิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ก่อนเปิดภาคเรียน

รายละเอียดคลิก


โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-05-10 12:41:48