ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

????????วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปิดเรียนในรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)
☑️ยินดีกับครูรับตำแหน่งใหม่นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
☑️ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง
☑️ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

รายละเอียดคลิก

โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-05-05 20:34:50