ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและโสตทัศนศึกษา ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ ยามรักษาการณ์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

รายละเอียดคลิก


โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-05-02 16:30:16