ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและโสตทัศนศึกษา ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ ยามรักษาการณ์

รายละเอียดลิก


โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-05-01 09:20:26