กิจกรรมหลอมรักรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ปีการศึกษา 2565 ทุกคน
เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมหลอมรักรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

  รายละเอียดคลิก

โดย : ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-04-29 18:07:32