วงโยธวาทิตโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์เปิดรับสมัครนักเรียน

วงโยธวาทิตโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5

ที่มีใจรักในดนตรีและอยากเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิศของโรงเรียน และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ได้รับการสนับสนุนจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการอุทิศเวลาสำหรับการฝึกซ้อมและการอุทิศเวลาให้กับงานส่วนรวม
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ครูจักรพันธ์  สิทธกร ผ่านทางเฟสบุ๊ค:จักรพันธ์  สิทธกร
https://www.facebook.com/jugpua


โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-04-25 19:37:20