รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและโสตทัศนศึกษา
2. ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. ยามรักษาการณ์
https://drive.google.com/file/d/14eAo4nFMt4LGjY5Jr65F4WiJPhie2piD/view

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-04-24 21:37:43