การแข่งขันกีฬา-กรีฑา รามโรมเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566.

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นำโดยนายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา รามโรมเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางกนกพร เดชเดโช เป็นประธานในพิธี


โดย :    เวลา : 2023-08-18 19:09:08
อ่านต่อ..

กิจกรรม Realistic English Exploring .

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนชั้น ม. 2/1 ร่วมกิจกรรม Realistic English Exploring ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดกระบี่


โดย :    เวลา : 2023-08-18 19:07:28
อ่านต่อ..

วงโยธวาทิต โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่วมขบวนพาเหรดใน "จุฬาภรณ์เกมส์".

วงโยธวาทิต โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่วมขบวนพาเหรดใน "จุฬาภรณ์เกมส์"


โดย :    เวลา : 2023-08-18 19:06:17
อ่านต่อ..

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและจัดการชั้นเรียนเชิงบวก.

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด


โดย :    เวลา : 2023-08-18 19:04:34
อ่านต่อ..

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566.

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2023-05-27 13:57:08
อ่านต่อ..

ประการผลสอบรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566.

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2023-03-29 14:44:25
อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รอบทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2023-03-21 17:37:02
อ่านต่อ..

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อรอบความสามารถพิเศษ.

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดคลิก


โดย : admin    เวลา : 2023-03-16 13:54:56
อ่านต่อ..

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ.

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด


โดย : Admin    เวลา : 2023-03-08 15:24:19
อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2023-02-27 13:23:40
อ่านต่อ..

โครงการเด็กเก่งร่อนพิบูลย์เกียรติฯ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565.

 สอบแข่งขันวัดความรู้กิจกรรม “เด็กเก่งร่อนพิบูลย์เกียรติฯ” ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 สมัครได้ที่ อาคาร 1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ในวันที่ 17 – 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด


โดย : Admin    เวลา : 2023-01-07 23:46:35
อ่านต่อ..

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565.

นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2022-09-05 20:10:50
อ่านต่อ..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565.

นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2022-09-05 20:09:04
อ่านต่อ..

ผลการแข่งขันกีฬาอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2565 .

นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2565 6 ถ้วยรางวัล รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2022-09-05 20:05:56
อ่านต่อ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อยพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ พร้อมด้วยนายสุรเวท วสุนธราภิวัฒก์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา และเพื่อชื่นชมยินดีนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในปีการศึกษา 2564 รายละเอียดคลิก


โดย :    เวลา : 2022-09-05 20:02:19
อ่านต่อ..

การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ในการแข่งขันกีฬากรีฑา สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์.
นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร เกื้อชุม ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ในการแข่งขันกีฬากรีฑา สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ รายละเอียดคลิก
โดย :    เวลา : 2022-09-05 20:00:23
อ่านต่อ..

การประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมรับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


โดย : Admin    เวลา : 2022-07-03 20:23:03
อ่านต่อ..

ร่วมแสดงความยินดี รอง ผอ.สาวตัทธิตา ติ่งต่ำ.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ


รายละเอียดคลิก


โดย : Admin    เวลา : 2022-05-10 13:04:03
อ่านต่อ..

กิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” ม.4.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

พร้อมด้วยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 จัดกิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ก่อนเปิดภาคเรียน

รายละเอียดคลิก


โดย : Admin    เวลา : 2022-05-10 12:41:48
อ่านต่อ..

กิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” ม.1.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

พร้อมด้วยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 จัดกิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ก่อนเปิดภาคเรียน

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 3 นางสาวปัทมาวรรณ แก้ววิเชียร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          นางสาวพิรญาณ์ ทองนุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 1 นางสาวศศิวิมล เทพคง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดคลิก


โดย : Admin    เวลา : 2022-05-10 12:38:06
อ่านต่อ..

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.
????????วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปิดเรียนในรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)
☑️ยินดีกับครูรับตำแหน่งใหม่นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
☑️ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง
☑️ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

รายละเอียดคลิก

โดย : Admin    เวลา : 2022-05-05 20:34:50
อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและโสตทัศนศึกษา ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ ยามรักษาการณ์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

รายละเอียดคลิก


โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล    เวลา : 2022-05-02 16:30:16
อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและโสตทัศนศึกษา ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ ยามรักษาการณ์

รายละเอียดลิก


โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล    เวลา : 2022-05-01 09:20:26
อ่านต่อ..

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและโสตทัศนศึกษา
2. ลูกจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล    เวลา : 2022-04-24 21:37:43
อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่(รอบทั่วไป) 9-13 มีนาคม 2565.

โดย : งานรับนักเรียน    เวลา : 2022-12-15 23:28:42
อ่านต่อ..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ทางการศึกษา.
โดย :   เวลา : 2023-06-20 11:02:08

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนดนตรี.
โดย :   เวลา : 2023-06-09 17:01:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ.
โดย :   เวลา : 2023-05-27 13:46:55

รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ.
โดย :   เวลา : 2023-05-19 15:05:24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.
โดย :   เวลา : 2023-05-10 20:35:08

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรี .
โดย : Admin   เวลา : 2023-02-27 14:29:58

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่ม อาคารเรียนอาคารประกอบ(หอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอน.
โดย : Admin   เวลา : 2022-12-26 16:28:45

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาดและยามรักษาการณ์.
โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เวลา : 2022-09-13 19:43:56

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
โดย : Admin   เวลา : 2022-07-03 20:35:13